Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

Fakturácia v EU

Fakturácia od 01. 07. 2021

Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01. 07. 2021 účtujeme v osobitnom režime jedného správneho miesta.

Firma Orfeo Office s.r.o. obchoduje s tovarom za použitia elektronického rozhrania teda odvádza sadzby DPH v štáte kam je tovar dodaný.

Odberateľ teda uplatňuje miestnu sadzbu DPH na svojom Finančnom úrade.


Maloobchodné ceny v režime B2C

Ceny sú uvedené s DPH České republiky. Pre zobrazenie Vašej ceny zvoľte dodacie stáť, popr. jazykovú verziu v menu.

Cena bude automaticky prepočíta sa sadzbou DPH dodacieho štátu.

Ak nezvolíte dodacie stáť, bude cena automaticky prepočítaná v treťom kroku objednávky po zvolení dodacieho štátu.


Návod ako nakupovať bez DPH na export v EÚ

podľa ZÁKONA Českej republiky z 1. apríla 2004 č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty.

Fakturácia bez dph na export NIE JE automatický proces!

1. Vykonajte registráciu v Eshope

2. Odošlite žiadosť s požiadavkou na fakturáciu bez dph na e-mail: info@predajkavy.sk spolu s kópiou Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty

  • Dodávateľ má právo overiť platnosť daňového identifikačného čísla (IČ DPH) a overiť, že s týmto údajom môže odberateľ nakladať

3. Po overení Vášho IČ DPH v systéme VIES a potvrdenie (Emailom) Vám bude nastavená k Vašej registrácii fakturácie bez DPH

4. Fakturácia bez DPH sa vzťahuje LEN k schválenej registráciu a na budúce objednávky

5. Po prihlásení na Eshope, v poslednom kroku objednávky bude cena bez DPH, ktorá bude účtovaná

6. Typy platieb:

  • Platba kartou alebo prevodom online - účtovaná čiastka je už bez dph
  • Platba prevodom vopred na účet - Výzva k platbe k uhradeniu je už bez dph
  • Platba dobeirkou - účtovaná čiastka je už bez dph

7. Len pre platcov dph

8. Vydané faktúry nemožno spätne upraviť

9. DPH spätne nevraciame

10. Tovar zasielame iba do krajiny EÚ, kam bola vystavená faktúra