Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

Prohlásenie o ochrane osobných údajov

V platnosti od: 25. mája 2018

Vaše súkromie je pre spoločnosť Orfeo Office s.r.o. dôležité. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, využívame, zdieľame a ukladáme vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky weby, aplikácie a produkty, pri ktorých je uvedené. Ak web, aplikácia alebo produkt Orfeo Office s.r.o. odkazuje na iné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, potom sa na používanie tohto webu, aplikácie či produktu vzťahuje vyhlásenie z uvedeného odkazu.

Ak sa chcete zoznámiť s konkrétnou časťou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nižšie nájdete osnovu s jednotlivými bodmi:

- Zhromažďovanie a využívanie osobných údajov spoločnosťou Orfeo Office s.r.o.

- Spoločnosti, s ktorými spoločnosť Orfeo Office s.r.o. môže vaše osobné údaje zdieľať

- Možnosti zdieľanie vašich osobných údajov a udelenie pokynov spoločnosti Orfeo Office s.r.o. ohľadom zdieľanie vašich osobných údajov

- Súbory cookie a ďalšie technológie

- Odkazy, aplikácie tretích strán a zásady ochrany súkromia tretích strán

- Zabezpečenie

- Vaše možnosti týkajúce sa marketingové korešpondencie

- Zásady týkajúce sa detí

- Aktualizácia vyhlásenie o ochrane osobných údajov

- Uchovávanie osobných údajov

- Možnosti kontroly, úpravy, aktualizácie a odstránenie vašich osobných údajov


1. Zhromažďovanie a využívanie osobných údajov spoločnosťou Orfeo Office s.r.o.

Osobnými údajmi rozumieme údaje, ktoré môžu samy o sebe alebo v kombinácii s inými získanými údajmi identifikovať konkrétneho človeka. Pokiaľ s osobnými údajmi skombinujeme ďalšie údaje (také, ktoré samy o sebe nemôžu jednotlivca identifikovať), zaobchádzame s takto spojenými informáciami ako s osobnými údajmi.

1.1 Vytvorenie účtu u firmy Orfeo Office s.r.o.

Keď si vytvoríte účet na webe alebo v mobilnej aplikácii Orfeo Office s.r.o., žiadame vás o zadanie určitých osobných údajov, napríklad e-mailové adresy či mená. Ak nechcete, nemusíte uvádzať celé meno. Uvedenú e-mailovú adresu budete spoločne s heslom používať pre prihlásenie k svojmu účtu. Váš účet a celá registrácia je chránená heslom. Vaše meno používame na overenie účtu, keď kontaktujete zákaznícku podporu.

1.2 Prihlásenie k účtu u firmy Orfeo office s.r.o. prostredníctvom prihlasovacích údajov zo sociálnej siete

K účtu u firmy Orfeo Office s.r.o. sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom prihlasovacích údajov z vášho účtu na sociálnej sieti (napríklad Facebook). Ak zvolíte túto možnosť, potom budete pri prvom prihlásení k účtu u firmy Orfeo Office s.r.o. prostredníctvom prihlasovacích údajov zo sociálnej siete požiadaní o potvrdenie súhlasu, či môže poskytovateľ služieb danej sociálnej siete odovzdať spoločnosti Orfeo Office s.r.o. určité údaje, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, profilový obrázok, príspevky, komentáre a ďalšie údaje týkajúce sa vášho účtu na sociálnej sieti.

Tieto informácie sú spoločnosti Orfeo Office s.r.o. k dispozícii len kvôli tomu, že je tak nastavený prihlasovacie systém sociálnej siete; spoločnosť Orfeo Office s.r.o. z nich ale použije iba vašu e-mailovú adresu. E-mailovú adresu zo sociálnej siete vloží spoločnosť Orfeo Office s.r.o. do vášho účtu. Ak by ste sa v budúcnosti nechceli prihlasovať prostredníctvom sociálnej siete, môžete používať túto e-mailovú adresu.

Ak si neželáte, aby sociálna sieť tieto údaje so spoločnosťou Orfeo Office s.r.o. zdieľala, nepoužívajte na prihlasovanie k účtu Orfeo Office s.r.o. prihlasovacie údaje zo sociálnej siete, ale vytvorte si konkrétny prihlasovacie údaje pre konto Orfeo Office s.r.o.

1.3 Nákup produktov na webe spoločnosti Orfeo Office s.r.o.

Keď si zakúpite produkt na webe Orfeo Office s.r.o., spoločnosť Orfeo Office s.r.o. od vás získa určité osobné údaje, napríklad meno, adresu alebo telefónne číslo. Tieto údaje slúžia na spracovanie a realizáciu vašej objednávky. Údaje z vašej platobnej karty nesledujeme a neukladáme. Ak pri nákupe na webe Orfeo Office s.r.o. použijete platobnú kartu, údaje z tejto platobnej karty spracováva nezávislá spoločnosť Global Payments Europe s.r.o. Odporúčame, aby ste si zásady bezpečnosti spoločnosti Global Payments Europe s.r.o. dôkladne preštudovali.

1.4 Komunikácia so spoločnosťou Orfeo Office s.r.o.

Keď kontaktujete našu zákaznícku podporu (e-mailom, telefonicky alebo osobne), môžeme zhromažďovať ďalšie osobné údaje, napríklad meno, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob komunikácie, a tiež informácie o nami predaných produktoch, ktoré vlastníte, napríklad sériové číslo alebo dátum nákupu . Môžeme tiež vytvárať protokoly udalostí, ktoré slúžia na diagnostiku problémov súvisiacich s výkonom produktu či služby a zhromažďovať informácie súvisiace s príslušným problémom. Tieto informácie využívame na to, aby sme vám poskytli zákaznícku a produktovú podporu. Môžeme tiež vstupovať do vášho účtu v našej firme Orfeo Office s.r.o., aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. V rámci zlepšovania zákazníckych služieb môžeme v súlade s platnými zákonmi nahrávať a analyzovať vašu komunikáciu so zástupcami zákazníckej podpory a tiež analyzovať spätnú väzbu, ktorú získavame prostredníctvom dobrovoľných zákazníckych prieskumov.

Vaše osobné údaje môžeme využívať na komunikáciu s vami, napríklad pri rokovaniach ohľadom vášho účtu alebo realizovaných transakciách, pri poskytovaní dôležitých informácií ohľadom vašich produktov či aplikácií, pri zasielaní oznámenia v prípade významnejších zmien tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi a možnosťami uvedenými v časti Vaše možnosti týkajúce sa marketingovej korešpondencie tiež pri zasielanie informácií o produktoch či službách Orfeo Office sro

1.5 Ostatné prípady nakladanie s osobnými údajmi v spoločnosti Orfeo Office s.r.o.

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. môže osobné údaje využívať pre účely interných štatistík a na marketingové či prevádzkovým účely, napríklad pri vytváraní prehľadov predajov alebo pri sledovaní a analýze demografických údajov, užívateľských záujmov, tendencií v nakupovaní a ďalších trendov u svojich zákazníkov.

2. Spoločnosti, s ktorými spoločnosť Orfeo Office s.r.o. môže vaše osobné údaje zdieľať

2.1 Služba Overené zákazníci spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s testom alebo vyjadriť nesúhlas pri dokončení objednávky. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Každý prenos osobných údajov zo spoločnosti Orfeo Office s.r.o. v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku do spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. prebieha v súlade s modelovými zmluvnými dojednaniami schválenými Európskou komisiou.

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. je povinná dodržiavať zásady ochrany súkromia uvedené v tomto vyhlásení.

2.2 Poskytovatelia služieb sociálnych sietí

Čas od času poskytujeme e-mailovej adresy vybraných zákazníkov spoločnosti Orfeo Office sro, ktorí súhlasili zo zasielaním marketingových materiálov ohľadom produktov a služieb spoločnosti Orfeo Office sro, poskytovateľom služieb sociálnych sietí, aby pre nás v týchto sieťach zobrazovali reklamy užívateľom, ktorí majú určité spoločné charakteristiky (napríklad demografické údaje alebo záujmy) s vybranými zákazníkmi spoločnosti Orfeo Office sro

Ak požiadate o zaslanie e-mailu s upozornením, že je určitý produkt či služba firmy Orfeo Office s.r.o. v predaji, použijeme túto adresu k zaslaniu príslušného oznámenia, ale môžeme ju tiež odovzdať poskytovateľovi služieb sociálnej siete, ktorý pre nás zobrazuje reklamy na daný produkt či aplikáciu vo svojej sieti.

2.3 Poskytovatelia služieb

Využívame služby nezávislých poskytovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú určité činnosti, napríklad realizáciu vášho nákupu a jeho dodanie, spracovanie platieb kartou, zasielanie e-mailov, zaisťovanie reklamy, analýzu využívania nášho webu a aplikácií, sledovanie efektivity našich marketingových kampaní alebo realizáciu prepojenie užívateľov so sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje zdieľame s týmito poskytovateľmi služieb tretích strán len na to, aby pre nás mohli zabezpečiť príslušné služby.

2.4 Protokoly udalostí reklám

Ak budete používať aplikáciu Orfeo Office sro, ktorá obsahuje reklamy, môžeme zhromažďovať napríklad údaje o tom, aké reklamy ste si zobrazili, ako často ste na reklamy klikli alebo ako často ste vykonali inú akciu, napríklad uloženie kupónu či vyhľadanie trasy do miesta uvedeného v reklame . Tieto dáta sú zhromažďované preto, aby vám poskytovatelia inzertných služieb mohli ponúkať obsah a reklamy, ktoré by vás mohli zaujať.

2.5 Iná odhalenie a zverejnenia

Vaše osobné údaje môžeme oznámiť iným osobám, pokiaľ k tomu máme váš súhlas v súlade s platnými zákonmi.

V súlade s platnými zákonmi vo vašej jurisdikcii môžeme vaše osobné údaje oznámiť ďalším osobám aj v prípade, ak sa domnievame, že to je nevyhnutné alebo vhodné:

a) podľa platných zákonov a nariadení, vrátane zákonov a nariadení platných mimo krajiny vášho trvalého pobytu;

b) aby sme vyhoveli požiadavkám právneho procesu;

c) aby sme mohli reagovať na požiadavky úradov a predstaviteľov ochrancov zákona, vrátane úradov a predstaviteľov ochrancov zákona mimo krajiny vášho trvalého pobytu;

d) aby sme pomohli a podporili vyšetrovanie krádeže týkajúce sa produktov či majetku spoločnosti Orfeo Office s.r.o. .;

e) s cieľom podpory akejkoľvek z našich podmienok či zásad;

f) za účelom ochrany našich operácií alebo operácií vykonávaných akoukoľvek našou pridruženou spoločnosťou alebo pobočka;

g) na účely ochrany práv, ochrany osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti Orfeo Office s.r.o., jej pridružených spoločností alebo pobočiek, vašej osoby alebo iných osôb či strán;

h) za účelom využitia dostupných opravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré by nám mohli vzniknúť.

Informácie môžeme tiež odovzdávať pridružené spoločnosti, pobočke či tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo prevedenie iného usporiadanie časti alebo celého podniku, majetku alebo podielov spoločnosti Orfeo Office sro, najmä v súvislosti s bankrotom alebo podobným postupom.

3. Možnosti zdieľania vašich osobných údajov a udelenie pokynov spoločnosti Orfeo Office s.r.o. ohľadom zdieľanie vašich osobných údajov

3.1 Nástenky, diskusné fóra

Niektoré weby a aplikácie Orfeo Office s.r.o. ponúkajú nástenky, diskusné fóra, chaty, blogy a podobné nástroje, ktoré môžete využiť na zverejňovanie informácií, správ a materiálov. Upozorňujeme, že akékoľvek informácie, ktoré na webových stránkach prostredníctvom takých služieb zverejníte, sa stávajú verejnými informáciami a môžu byť prístupné návštevníkom webových stránok a širokej verejnosti. Pri rozhodovaní sa o zverejnenie osobných údajov či iných informácií na našich weboch či aplikáciách odporúčame konať veľmi obozretne a uvážlivo.

3.2 Propagačná akcia

Ak sa budete zúčastňovať žrebovania, súťaží či podobných propagačných akcií, môžeme využívať informácie, ktoré v rámci týchto propagačných akcií poskytnete. Ak budú podmienky dané propagačné akcie týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi v rozpore s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, platia podmienky propagačné akcie.

4. Súbory cookie a ďalšie technológie

V spolupráci s poskytovateľmi analytických služieb tretích strán zhromažďujeme pri každej návšteve nášho webu určité informácie, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako vy a ostatní návštevníci webu Orfeo Office s.r.o. používate, a získať súhrnné štatistiky využití webu a rýchlosti odozvy. Medzi tieto údaje patria adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, dĺžka vašej návštevy, demografické údaje, zobrazenej stránky a prokliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na svojich webových stránkach či vo svojich e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web Beacon, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepšie a relevantnejšie obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie webu. Tiež môžeme poveriť poskytovateľa služieb tretích strán, aby v našom mene zabezpečovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cieleným reklamám.

Ak si neželáte, aby sa informácie pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchého postupu: väčšina prehliadačov ponúka možnosť automaticky odmietať veľa takých technológií, alebo vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. Navyše ak bývate v krajine, ktorej zákony vyžadujú získanie vášho súhlasu na používanie súborov cookie na našich stránkach, budete mať možnosť upraviť svoje nastavenia súborov cookie na stránkach s výnimkou určitých súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti hlavnej stránky, a preto nemôžete zvoliť ich zakázanie.

V určitých prípadoch, keď používame aplikácii Adobe Flash Player na poskytovanie špeciálneho obsahu, ako napríklad videí či videoklipov, využívame lokálne uložených objektov, takzvaných súborov Flash cookie. Aplikácia Flash používa tieto technológie, aby si zapamätala nastavenia, preferencie a používanie podobne ako súbory cookie prehliadača, ale súbory Flash cookie nie sú riadené vaším webovým prehliadačom. Informácie o tom, ako spravovať nastavenie ukladania a súkromia pri súboroch Flash cookie, nájdete tu.

Sledujeme a zhromažďujeme dáta užívateľov ohľadom využívania webov spoločnosti Orfeo Office s.r.o. Medzi tieto analytické informácie patrí dátum a čas, nastavenie jazyka, správanie používateľa (napríklad používané funkcie, frekvencia používania). Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. tieto dáta využíva na zlepšenie kvality a fungovania webov, pri vývoji a marketingu produktov a funkcií, ktoré budú vám aj ďalším užívateľom najlepšie vyhovovať, a k rýchlemu odhaľovanie a opravám prípadných problémov s využitím.

Tu uvádzame príklad nezávislých poskytovateľov analytických a podobných služieb, ktoré v súčasnej dobe využívame:

Analytické služby:
Google: Na sledovanie štatistík využitia webu a demografických údajov, záujmov a správanie užívateľov na našom webe využívame nástroj Google Analytics. V niektorých mobilných aplikáciách využívame aj službu Firebase spoločnosti Google, ktorá nám pomáha sledovať efektivitu marketingových kampaní a reklám. Používame aj nástroj Google Search Console, ktorý nám umožňuje zistiť, akým spôsobom sa návštevníci na naše stránky dostávajú, a pomáha nám s optimalizáciou nášho vyhľadávacieho nástroja. Podrobnejšie informácie o tom, ako tieto analytické informácie môžeme využívať a ako môžete ich používanie regulovať, nájdete tu.
Sociálne siete: Nezávislé sociálne siete, ktoré poskytujú interaktívne moduly plug-in alebo funkcie sociálne siete (napríklad prepojenie s účtom služby Facebook alebo Google a vyhľadanie priateľov alebo označenie stránky ako Páči sa mi to) na webe spoločnosti Orfeo Office sro, môžu používať súbory cookie a ďalšie prvky (napríklad web beacon) na získavanie údajov o vašom využitie webu či aplikácií. Využívanie týchto údajov treťou stranou sa riadi zásadami ochrany súkromia, ktoré sú k dispozícii na webe príslušné sociálne siete. Odporúčame, aby ste si tieto zásady dôkladne preštudovali. Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookie a ďalšie sledovacie prvky k svojim vlastným účely a prepojiť informácie o vašom využívaní nášho webu s osobnými údajmi, ktoré o vás majú. Zo sociálnych sietí tiež môžeme získať analytické údaje, ktoré nám pomôžu merať efektivitu nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napríklad počty zobrazení a kliknutí).

5. Odkazy, aplikácie tretích strán a zásady ochrany súkromia tretích strán

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré jej pomáhajú chrániť zverené osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením či úpravou. Podrobnejšie informácie nájdete https://www.predajkavy.sk.

5.1 Zabezpečenie

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré jej pomáhajú chrániť zverené osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením či úpravou. Podrobnejšie informácie o opatreniach spoločnosti Orfeo Office s.r.o. v oblasti zabezpečenia dát nájdete https://www.predajkavy.sk, kde tiež môžete nahlásiť prípadné bezpečnostné riziko alebo incident.

5.2 Vaše možnosti týkajúce sa marketingové korešpondencie

Naša spoločnosť Orfeo Office s.r.o. môže vaše osobné údaje využívať k zasielaniu marketingovej korešpondencie (napríklad e-mailov) súvisiace s produktmi, a to v súlade s nastaveniami súhlasu predvolieb e-mailu v zákazníckej administrácii. Nezdieľame osobné údaje s tretími stranami za účelom zasielania marketingových materiálov týchto tretích strán.

Ak si neželáte, aby vám spoločnosť Orfeo Office s.r.o. marketingové materiály zasielala, upravte si predvoľby e-mailu v zákazníckej administrácii alebo v marketingovom e-mailu od spoločnosti Orfeo Office s.r.o. kliknite na odkaz pre odhlásenie odberu.

5.3 Zásady týkajúce sa detí

Naše weby nie sú určené deťom do 16 rokov. Žiadame osoby mladšie ako 16 rokov, aby svoje osobné údaje v spoločnosti Orfeo Office s.r.o. prostredníctvom našich webov nezasielali. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, podnikneme kroky, aby sme tieto informácie čo najskôr zmazali. Ak máte informácie o tom, že web spoločnosti Orfeo Office s.r.o. využíva osoba mladšia ako 16 rokov, kontaktujte nás prosím na adrese info@predajkavy.sk.

5.4 Aktualizácia vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Čas od času sa môže stať, že dôjde k zmenám tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože priebežne pridávame nové produkty a služby, zlepšujeme existujúcej ponuky a mení sa aj technológie a príslušné zákony. Údaje o tom, kedy bolo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov naposledy zmenené, získate v popisku "POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA" v hornej časti tejto stránky. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť v okamžiku zverejnenia prepracovaného Prehlásenie o ochrane osobných údajov na našich príslušných webových stránkach. Upozorníme vás v prípade, že budú takéto zmeny vecné, a ak to budú vyžadovať platné zákony, požiadame o váš súhlas. V súlade s platnými zákonmi vám bude upozornenie zaslané e-mailom alebo bude zverejnené vo forme oznámenia zmien na príslušnom webe, produktoch či aplikáciách.

5.5 Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu, pre ktorý boli získané, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (okrem prípadov, keď zákon ustanovuje dlhšiu dobu uchovávania).

6. Možnosti kontroly, úpravy, aktualizácie a odstránenie vašich osobných údajov

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. podniká primerané kroky na to, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú presné, úplné a aktuálne. Môžete si vyžiadať prístup k svojim osobným údajom a požiadať o to, aby boli chybné alebo nesprávne údaje aktualizované. Tiež môžete požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov aj účtu u spoločnosti Orfeo Office s.r.o. Spoločnosť Orfeo Office s.r.o.n bude na vašu žiadosť reagovať čo najrýchlejšie v súlade s platnými zákonmi. Z dôvodu vašej ochrany môžeme vybavovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojené s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú ste použili na zaslanie svojej požiadavky, a v určitých prípadoch musíme pred vykonaním vašej požiadavky overiť vašu identitu. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré porušujú súkromie ostatných, sú veľmi nepraktické alebo by od nás vyžadovali prevedenia činnosti, ktorú platné zákony nepovoľujú. Mimo to sa môže stať, že platné zákony vyžadujú, aby sme určité osobné údaje uchovávali dlhšiu dobu za účelom archivácie, napríklad záznamy týkajúce sa nákupov kvôli záruke a účtovníctva.

Žiadosti o prístup, opravu či odstránenie môžete podávať nasledovne:

E-mailom: info@predajkavy.sk
Poštou: Orfeo Office s.r.o., Chelčického 95 / 13A, 370 01 České Budějovice, Česká republika


 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) týmto udeľujem firme www.PredajKavy.sk, Chelčického 95/13A, 37001 České Budějovice, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov, emailovej adresy a telefónneho čísla pre účel spracovania:

  • Objednávky tovaru a služieb
  • Osobné údaje budú po udelení súhlasu spracované do programu Overené zákazníkmi po dobu nevyhnutnú na uvedený účel v súlade so škartačnom poriadkom a príslušnými zákonnými ustanoveniami.
  • zasielanie novo vygenerovaných hesiel

Osobné údaje budú firmou spracovávané po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

 

Váš e-mail:

 

Berte prosím na vedomie, že máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania. Ďalej máte právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť uvedeného osobného údaje. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 


 

Súhlas so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi a zbozi.cz

Váš e-mail:

 

 

Osobné údaje nebudú pri spracovaní k uvedeným účely predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovanie v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia. Poskytnuté osobné údaje budú spracované automatizovane v elektronickej podobe či manuálne v písomnej podobe.