Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

Zabezpečenie dát firmy Orfeo Office s.r.o.

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. sa snaží, aby jej produkty, aplikácie a webové stránky boli pre každého užívateľa bezpečné. Zabezpečenie dát je pre nás veľmi dôležité. Ponúkame vám základné informácie o tom, akým spôsobom sa spoločnosť Orfeo Office s.r.o. stará o bezpečnosť dát.


Zásady zodpovedného zaobchádzanie s dátami spoločnosti Orfeo Office s.r.o.

Zabezpečenie dát je pre spoločnosť Orfeo Office s.r.o. prioritou. Ak sa zaoberáte kontrolou zabezpečenie dát alebo ste zákazníkom spoločnosti Orfeo Office s.r.o. a domnievate sa, že ste narazili na bezpečnostný problém alebo slabinu, veľmi oceníme, ak nás budete o zistených skutočnostiach zodpovedným spôsobom informovať. Nesnažte sa prosím bez oprávnenia preniknúť k dátam a upravovať ich a nenarúšajte funkciu našich produktov, aplikácií alebo webov.

Ak sa domnievate, že ste narazili na chybu zabezpečenia alebo by ste chceli nahlásiť bezpečnostný incident, kontaktujte nás prostredníctvom E-mailu: email_ds. Zašlite nám podrobný popis problému a uveďte e-mailovú adresu, na ktoré by sme vás mohli zastihnúť v prípade potreby ďalších informácií. Budeme sa snažiť vyriešiť túto záležitosť čo najskôr. Vašej snahy o zachovaní maximálneho zabezpečenia produktov, aplikácií a webových stránok Orfeo Office s.r.o. si veľmi vážime. Chceli by sme tiež poďakovať všetkým, ktorí už bezpečnostné problémy nahlásili.


Často kladené otázky ohľadom zabezpečenia dát spoločnosti Orfeo Office s.r.o.

Ako sa spoločnosť Orfeo Office s.r.o. snaží predchádzať bezpečnostným problémom a ako vzniknuté problémy rieši?
Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. má špeciálny tím vybavený celým radom bezpečnostných nástrojov, s ktorých pomocou nepretržite sleduje prípadné hrozby a chráni pred nimi. Bezpečnostné tím úzko spolupracuje s ostatnými tímami spoločnosti Orfeo Office s.r.o. a spoločne s nimi sa usiluje o maximálne zabezpečenie všetkých produktov, aplikácií i webov. Tento tím tiež vykonáva pravidelnú údržbu serverov spoločnosti Orfeo Office s.r.o. a aplikuje odporúčané opravy a aktualizácie operačného systému.


Ako sú chránené moje osobné údaje?

Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. používa rad ochranných systémov, procesov a služieb, ktorých kombinácia vytvára pevnú bariéru na ochranu vašich dát. Spoločnosť Orfeo Office s.r.o. svoj systém zabezpečenia neustále kontroluje a snaží sa ochranu vašich dát stále zlepšovať.


Majú k mojim osobným údajom prístup tretej strany?

Preštudujte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde je uvedené, za akých podmienok môžu byť vaše údaje zdieľané s tretími stranami.