Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

Reklamácia poškodených zásielok

Vážení zákazníci,

Aj napriek našej snahe naozaj veľmi dôkladne tovar baliť a označovať štítkom "Krehké", občas dôjde k poškodeniu pri preprave. Naviac je samozrejme všetka expedície zásielok starostlivo kontrolované a monitorované kamerovým systémom. Pokiaľ máte záujem reklamačné konanie čo najviac zrýchliť postupujte podľa návodu nižšie (Výťah z Obchodných podmienok):

1. POŠKODENIE JE VIDITEĽNÉ PRED prevzatím zásielky

Pri preberaní zásielky skontrolujte stav jej obalu, najmä potom či nie je akýmkoľvek spôsobom porušený a nie je opravovaný inou páskou. Ak obal vykazuje chyby (napr. Menšia deformácia), je nutné podať písomnú výhradu do prepravného listu vodiča zásielkovej služby PPL. V prípade akýchkoľvek zjavných porušení alebo väčších deformácií, odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte na e-mailovej adrese info@prodejkavy.cz alebo na tel .: +420 734 215 588, aby sme dohovorili ďalší postup reklamácie.

2. POŠKODENIE SOM ZISTIL po prevzatí zásielky

Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, Kontaktujte zákaznícku linku DHL/PPL na čísle +420225331500 alebo 840 775 775 popr. na reklamačnom formulári DHL/PPL TU a povedzte reklamáciu prepravy spolu s číslom zásielky (nájdete na štítku pod čiarovým kódom) pracovníkovi zásielkovej služby DHL/PPL. Nahlásenie reklamácie neodkladajte, musí byť pre kladné vybavenie nahlásená najneskôr do 3 pracovných dní. Kúpte fotodokumentáciu poškodeného tovaru, ponechajte si prosím obal zásielky (zásielková služba DHL/PPL ho v niektorých prípadoch bude požadovať k zdarnému vybavenie reklamácie). Po zaevidovaní škody u zásielkovej služby DHL/PPL sa s nami spojí a spoločne reklamáciu vybavíme v čo najkratšej lehote.
 


© 2006 -2020 Orfeo Office s.r.o.